Όσα κάνουμε, έχουν συνέπειες στα ζώα

Όλα όσα κάνουμε, έχουν συνέπειες.

Όλες μας οι πράξεις ακολουθούνται από συνέπειες, άλλες επουσιώδεις και άλλες πιο σοβαρές. Ένας καλός κανόνας, είναι να απαντήσουμε στις τρεις παρακάτω ερωτήσεις:

1. Τι προσφέρω στο ζώο μου και τι λαμβάνω από αυτό;

(Αντίστοιχα τι μου προσφέρει το ζώο μου και τι λαμβάνει από εμένα;)

2. Τι μαθαίνω στο ζώο μου;

3. Πώς αντιλαμβάνεται (πιθανώς) τις συμπεριφορές μου το ζώο μου;

Η σχέση που υπάρχει ανάμεσα σε εμάς και τα ζώα μας, είναι η σχέση που δημιουργούμε. Είναι τόσο απλό και έγκειται στο πλαίσιο της ευθύνης μας να χτίσουμε μια σχέση, που θα εξυπηρετεί και τα δύο μέρη. Τόσο εμάς όσο και το ζώο μας. Η άγνοια δεν είναι δικαιολογία. Αν δεν γνωρίζουμε πώς να κάνουμε κάτι, αφιερώνουμε τον απαραίτητο χρόνο και μαθαίνουμε.

Συνήθως, οι ιδιοκτήτες σκύλων, δημιουργούν οι ίδιοι την πλειοψηφία των προβλημάτων συμπεριφοράς των σκύλων τους, επειδή ενισχύουν τις προβληματικές συμπεριφορές, χωρίς καν να το αντιλαμβάνονται. Πολύ συχνά, είναι οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες που προκαλούν το υπερβολικό γαύγισμα, τα προβλήματα της διαμονής του σκύλου στο σπίτι χωρίς τον ιδιοκτήτη και ακόμα πολλές περιπτώσεις δαγκωμάτων, φόβου και γενικότερων φοβιών των σκύλων. Δεν αναλογίστηκαν για την συνέπεια που θα είχε η συμπεριφορά τους, αντιδρώντας με λάθος τρόπο στην συμπεριφορά του σκύλου τους.

Στα ζώα συντροφιάς, είναι αρκετά πιο εύκολο να παρατηρήσουμε το πόσο επηρεάζει μια λανθασμένη ή σωστή αντίδρασή μας, την συμπεριφορά τους, επειδή ζουν μαζί μας μέσα στο σπίτι. Μοιραζόμαστε και ζούμε μαζί τους ένα μεγάλο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής και υιοθετούν αρκετές από τις κακές μας συνήθειες.

Όλα όσα κάνουμε έχουν συνέπειες. Το γεγονός αυτό, δεν θα έπρεπε να εκπλήσσει κανέναν. Είναι σίγουρο, ότι οι πρόγονοί μας το γνώριζαν πολύ καλά. Τότε, οι δεύτερες ευκαιρίες ήταν πολύ σπάνια επιλογή. Θα έπρεπε να το αναγνωρίζουμε και εμείς, αλλά στον δυτικό κόσμο, ζούμε με τις ζωές μας πολύ ισχυρά προστατευμένες και έχουμε την τάση να ξεχνάμε ότι πράγματι, όλα όσα κάνουμε έχουν συνέπειες. Αυτή η τάση αδιαφορίας μας για τις συνέπειες των πράξεών μας, μεταφέρεται στα ζώα συντροφιάς μας και μακροχρόνια, εμφανίζονται αναπόφευκτα, δυσεπίλυτα προβλήματα.


We bring you ‘knowledge to everyone… everywhere’. You practise it with ‘kindness to everyone… everywhere’. Thus, we are changing the world – a tiny drop at the time, filling the beck that runs to the river that flows into the ocean.

– Roger Abrantes

Join the Ethology Institute community today!

Read more about our courses and certification programs


Αρθρογράφος : R. A. Abrantes

Μετάφραση : Δέσποινα Τρίτση

Επιμέλεια κειμένου : Ελένη Χούμη

, , ,
Scroll to Top