Προς τα που «σημαδεύουν» οι σκύλοι;

Οι σκύλοι σημαδεύουν βόρεια και νότια κατά την ούρηση και την αφόδευση, χρησιμοποιώντας το μαγνητικό πεδίο της γης, ευθυγραμμίζοντας το σώμα τους με τον άξονα Βορρά-Νότου.

Αν αυτό το άρθρο είχε γραφτεί την 1η Απριλίου, όλοι θα πίστευαν ότι πρόκειται για πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά δεν είναι. Είναι το συμπέρασμα ενός επιστημονικού πρότζεκτ, που διεξάχθηκε από τον Hart και συν, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών από το τμήμα δασολογίας και επιστήμης του ξύλου, το πανεπιστήμιο επιστημών ζωής της Τσεχίας και το τμήμα βιολογίας, όπως και από το πανεπιστήμιο Duisburg-Essen της Γερμανίας (Hart και συν. 2013).

Οι σκύλοι καταχωρούν μικρές μεταβολές στο μαγνητικό πεδίο της γης. Η μελέτη αυτή, καταλήγει στο ότι οι σκύλοι (Canis lupus Familiaris) έχουν την ικανότητα να καταχωρούν μικρές μεταβολές στο μαγνητικό πεδίο της γης, αφού εξετάστηκε η συμπεριφορά 70 μεμονωμένων, ξεχωριστών περιπτώσεων (28 αρσενικά και 42 θυληκά), που ανήκουν σε 37 διαφορετικές φυλές, συγκεντρωμένα από 37 ιδιοκτήτες/ανταποκριτές σκύλων. Οι ερευνητές, συνέλλεξαν δεδομένα για την ευθυγράμμιση του σώματος κατά την αφόδευση (n=1.893 παρατηρήσεις, 55 σκύλοι) και κατά την ούρηση (n=5.582 παρατηρήσεις, 59 σκύλοι), από το Δεκέμβριου του 2011, μέχρι τον Ιούλιου του 2013 στην Τσεχία και στη Γερμανία. Υπό ήρεμες συνθήκες του μαγνητικού πεδίου της γης, οι σκύλοι προτίμησαν να αφοδεύουν με το σώμα τους ευθυγραμμισμένο πάνω στον άξονα Βορρά-Νότου, κάποιες φορές κοιτώντας νότια.

Παρατηρήθηκε, όχι μόνο προτίμηση στην ευθυγράμμιση του σώματος στον άξονα Βορρά-Νότου, αλλά και αποφυγή του άξονα Ανατολής-Δύσης. Τα δεδομένα δείχνουν, ότι μεγαλύτερες και πιο γρήγορες αλλαγές στις μαγνητικές συνθήκες, έχουν ως αποτέλεσμα την τυχαία κατανομή της ευθυγράμμισης του σώματος. Δηλαδή, μείωση της προτίμησης προς τον έναν άξονα και μη αποφυγή του άλλου άξονα. Γεγονός, που μπορεί να οφείλεται στη μαγνητική αναταραχή ή στο διεθνή τερματισμό των μηχανισμών μαγνητικής απεικόνισης.

Για να αποκλειστεί η πιθανότητα των προτιμήσεων από τους σκύλους, όλοι οι σκύλοι είχαν την δυνατότητα να κινηθούν ελεύθερα στο περιβάλλον χωρίς οδηγό και χωρίς κανέναν περιορισμό από τοίχους ή δρόμους, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις κινήσεις τους. Οι διαδρομές των περιπάτων άλλαζαν, για να αποκλειστούν ή να περιοριστούν οι συμπτωματικές επαναλήψεις της ούρησης και της αφόδευσης των σκύλων, στα ίδια σημεία. Οι ερευνητές απέκλεισαν επίσης τον ήλιο, τις ανακλάσεις του φωτός και τον άνεμο, ως παράγοντες που μπορεί να καθορίσουν την ευθυγράμμιση του σώματος των σκύλων.

Καμία διαφορά ανάμεσα σε αρσενικά και θηλυκά!

Η μελέτη, δεν βρήκε διαφορές στην ευθυγράμμιση του σώματος μεταξύ αρσενικών και θηλυκών κατά την αφόδευση, ούτε κατά την ούρηση των θηλυκών. Όλοι οι σκύλοι έχουν παρόμοια σωματική στάση κατά την αφόδευση, όπως και οι θηλυκοί σκύλοι κατά την ούρηση. Η ούρηση των αρσενικών, έδειξε ελαφρώς διαφορετικές προτιμήσεις από αυτήν που θα επέλεγαν τα θηλυκά. Οι αποκλίσεις αυτές, μπορεί να εξηγούνται από το σήκωμα του ποδιού των αρσενικών κατά την ούρηση.

Ακόμα δεν έχει βρεθεί εξήγηση για την προτίμηση των σκύλων στον άξονα Βορρά-Νότου.Δεν βρέθηκε η απάντηση γιατί οι σκύλοι προτιμούν τον άξονα Βορρά-Νότου και αποφεύγουν τον άξονα Ανατολής-Δύσης. Ίσως γίνεται εσκεμμένα, οπότε πρέπει να υποθέσουμε, ότι μπορούν να αντιληφθούν το μαγνητικό πεδίο της γης με μια από τις αισθήσεις τους (ως απτικό ερέθισμα), ή ίσως νιώθουν πιο άνετα ευθυγραμμίζοντας τις αισθήσεις αυτές προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση (ελέγχοντας το σε φυτικό επίπεδο)

Καινούριες Οπτικές.

Νεότερες μελέτες, έχουν επιβεβαιώσει πως οι φυσιολογικές αυξομειώσεις στο μαγνητικό πεδίο της γης, μπορεί να διαταράξουν τον προσανατολισμό των πτηνών, των μελισσών, των φαλαινών και μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τις λειτουργίες των φυτικών οργανισμών, καθώς και τη συμπεριφορά του ανθρώπου. Μελέτες πάνω σε οικόσιτους λύκους (Canis lupus lupus), είχαν ασαφή αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε την πιθανή επίδραση, που μπορεί να έχει η έμφυτη αίσθηση της κατεύθυνσης που έχουν οι λύκοι. Πιθανώς να υπάρχουν κρίσιμες ηλικιακές περίοδοι στην ζωή ενός λύκου, κατά τις οποίες συγκεκριμένα στοιχεία και το περιβάλλον τους, εντυπώνονται στους λύκους. Σε μια μελέτη, η πιο απλή υπόθεση που εξηγεί την κίνηση τεσσάρων λύκων, ήταν αντιδράσεις σε οπτικά, οσφρητικά και ακουστικά cues (ερεθίσματα- συνθήματα), με τα ακουστικά cues να είναι πιθανώς τα πιο σημαντικά. Οι λύκοι φάνηκε να έχουν ισχυρό κίνητρο για να επιστρέψουν σε γνώριμο έδαφος, χρησιμοποιώντας τα πιο γνώριμα και ισχυρά εξωγενή ερεθίσματα (Henshaw and Stephenson 1974). Η αντίληψη του μαγνητικού πεδίου, θα μπορούσε να έχει λειτουργήσει ως ένα βοηθητικό εργαλείο.

Τα ευρήματα του Hart και συν., ανακαλύπτουν καινούριες οπτικές, για τον τρόπο που οι οργανισμοί χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο για τον προσανατολισμό τους.

Βιβλιογραφία

Begall, S., Malkemper, P., Burda, H. 2014. Magnetoreception in mammals. Advances in the Study of Behavior, 2014. pp 45-79.

Dimitrova, S., Stoilova, I., and Cholakov, I. 2004. Influence of local geomagnetic storms on arterial blood pressure. Bioelectromagnetics 2004, 25:408–414. https://doi.org/10.1002/bem.20009.

Hart V, Malkemper EP, Kušta T, Begall S, Nováková P, Hanzal V, Pleskač L, Ježek M, Policht R, Husinec V, Červený J, Burda H: Directional compass preference for landing in water birds. Frontiers Zool 2013, 10:38. https://doi.org/10.1186/1742-9994-10-38.

Hart, V. et al. 2013. Dogs are sensitive to small variations of the Earth’s magnetic field. Frontiers in Zoology 2013, 10:80.

Henshaw, R.E., and Stephenson, R.O. 1974. Homing in the gray wolf (Canis lupus). J Mammal 1974, 55:234–237.

Southern, W.E. 1978. Orientation Responses of Ring-Billed Gull Chicks: A Re-Evaluation. In Schmidt-Koenig K., Keeton W.T. (eds) Animal Migration, Navigation, and Homing. Proceedings in Life Sciences. Springer, Berlin, Heidelberg, pp 311-317.


We bring you ‘knowledge to everyone… everywhere’. You practise it with ‘kindness to everyone… everywhere’. Thus, we are changing the world – a tiny drop at the time, filling the beck that runs to the river that flows into the ocean.

– Roger Abrantes

Join the Ethology Institute community today!
Read more about our courses and certification programs


Αρθρογράφος : R. A. Abrantes
Μετάφραση : Δέσποινα Τρίτση
Επιμέλεια κειμένου : Ελένη Χούμη

, ,
Scroll to Top