ΥΠΗΡΕΣΙΕΣΕκπαίδευση
Ανίχνευσης
Οσμών

Η ανίχνευση οσμών

..είναι μια διαδικασία κατά την οποία αξιοποιείται η έντονα ανεπτυγμένη αίσθηση της όσφρησης ενός σκύλου για τον εντοπισμό μιας οσμής.

Η τεχνογνωσία αυτή χρησιμοποιείται ευρέως στο κομμάτι της ασφάλειας, της βιοϊατρικής, του εμπορίου, της γεωργίας αλλά και της προστασίας της άγριας ζωής. Σκύλοι ανίχνευσης έχουν εκπαιδευτεί για να εντοπίζουν εκρηκτικές και ναρκωτικές ύλες, καπνό, μετρητά, προσβολές από μύκητες, βακτήρια ή ιούς σε ανθρώπους και ζώα, εισβλητικά είδη φυτών, περιττώματα, τρίχες, φωλιές ή πτώματα άγριων ζώων για ερευνητικούς σκοπούς. 

Η λίστα των εφαρμογών της ανίχνευσης οσμών μεγαλώνει καθημερινά, ενώ παράλληλα όλο και περισσότεροι κηδεμόνες σκύλων επιλέγουν την εκπαίδευση αυτή λόγω των πολλαπλών οφελών για τον κατοικίδιο ή εργασιακό τους σκύλο. Πιο συγκεκριμένα, η ανίχνευση οσμών είναι μία ευχάριστη για τον σκύλο δραστηριότητα που προσφέρει περιβαλλοντικό εμπλουτισμό της καθημερινότητας, επαρκή σωματική και νοητική εκτόνωση, χωρίς ωστόσο να υποβάλλει τον  σκύλο σε έντονη σωματική καταπόνηση. Η υπηρεσία της εκπαίδευσης στην ανίχνευση οσμών από την ομάδα των Arcanist βασίζεται στην θετική ενίσχυση και δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση πίεσης ή βίας, σύμφωνα πάντοτε και με το πρωτόκολλο LIMA.

Η εκπαίδευση χωρίζεται σε διαφορετικές δεξιότητες και ακολουθείται ένα ξεχωριστό και εξατομικευμένο πλάνο προόδου για κάθε μία από αυτές. 

Ανάπτυξη του Κινήτρου:

Το πρώτο βήμα πριν την εκπαίδευση σύνθετων δεξιοτήτων είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των κινήτρων του σκύλου. Η διαδικασία αυτή διακρίνεται σε δύο στάδια: α) την ανάπτυξη του κινήτρου για παιχνίδι και, β) την ανάπτυξη του κινήτρου για έρευνα. Στο πρώτο αυτό στάδιο ο σκύλος μαθαίνει βασικές κινητικές δεξιότητες, που είναι απαραίτητες για την συνέχεια της εκπαίδευσης, ενώ μέσα από εξελιγμένες τεχνικές και μεθόδους αναπτύσσεται το κίνητρο του σκύλου για το παιχνίδι με το φαγητό αλλά και για το παιχνίδι με αντικείμενα. Στο δεύτερο στάδιο ο σκύλος μέσα από μία απλή και σταδιακή διαδικασία μαθαίνει να ερευνεί το περιβάλλον για το παιχνίδι του με ενθουσιασμό και ενεργητικότητα. Ο στόχος των παραπάνω διαδικασιών είναι να αυξήσουμε το κίνητρο του σκύλου στο μέγιστο δυνατό πριν προχωρήσουμε στην εκμάθηση σύνθετων και απαιτητικών δεξιοτήτων. Εκμάθηση της Παθητικής Ένδειξης

Κατά την εκμάθηση της Παθητικής Ένδειξης ο σκύλος μαθαίνει να αποκρίνεται με μία σαφή τελική συμπεριφορά όταν εντοπίζει την οσμή-στόχο στο περιβάλλον. Ο στόχος είναι ο σκύλος να μπορεί να υποδεικνύει το ζητούμενο αντικείμενο οσμής ακόμα και όταν αυτό έχει μέγεθος μικρότερο από 1mm x 1mm, χωρίς ωστόσο να παρενοχλεί την κρυψώνα με το να γλύφει, γρατζουνάει ή ακουμπάει το αντικείμενο με οποιοδήποτε τρόπο. Σε αυτό το στάδιο ασχολούμαστε με την βελτίωση της αντοχής στην έρευνα αλλά και την ανάπτυξη υψηλή συχνότητας όσφρησης, που είναι προαπαιτούμενο για αποτελεσματικές έρευνες στο μέλλον.

Εισαγωγή στην Συστηματική Έρευνα

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν  μας απασχολεί αν ο σκύλος μπορεί να εντοπίσει μια οσμή αλλά πόσο αποτελεσματικά και αξιόπιστα μπορεί να το κάνει. Μία συστηματική μέθοδος έρευνας μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με αξιοπιστία ότι ο σκύλος έχει ερευνήσει ολόκληρο τον τομέα έρευνας για την παρουσία της οσμής-στόχου. Σε αυτό το στάδιο εκπαίδευσης ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες ή τα ενδιαφέροντα του χειριστή/ριας ο σκύλος μαθαίνει να ερευνά συστηματικά αντικείμενα (όπως σακίδια, αποσκευές, παλέτες εμπορευμάτων κλπ), οχήματα (αυτοκίνητα, νταλίκες, γεωργικά μηχανήματα), εσωτερικούς χώρους (δωμάτια, διαδρόμους, αποθήκες) αλλά και ανοιχτούς χώρους (περιβάλλοντες χώρους κτιρίων, δασικούς δρόμους, γεωργικές εκτάσεις, εξωτερικές εγκαταστάσεις). Έμφαση δίνεται στην εκμάθηση ενός αποτελεσματικού μοτίβου έρευνας για κάθε εφαρμογή, αλλά και στην εκπαίδευση διαφορετικών σεναρίων ανάλογα με της επιχειρησιακές ανάγκες.

Αποτύπωση της Οσμής-Στόχου

Με τον όρο “Αποτύπωση Οσμής” αναφερόμαστε στην διαδικασία με την οποία ο σκύλος μαθαίνει να αποκρίνεται σε μία νέα οσμή στο περιβάλλον. Ένας κατάλληλα εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης μπορεί να ερευνεί ταυτόχρονα για περισσότερες από 10 οσμές-στόχους χωρίς να ελαττώνεται η αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα του. 

Προχωρημένα Σενάρια στην Ανίχνευση Οσμών

Το στάδιο αυτό απευθύνεται σε προχωρημένες ομάδες ανίχνευσης. Σε αυτήν την διαδικασία εκπαίδευσης αυξάνονται οι απαιτήσεις και ο ρεαλισμός κατά την έρευνα. Ο σκύλος μαθαίνει να εντοπίζει οσμές που βρίσκονται σε μη προσβάσιμες κρυψώνες. Λίγα από τα παραδείγματα που εκπαιδεύονται είναι η ανίχνευση στόχων κάτω από οχήματα, πίσω από κλειστές πόρτες, μέσα σε κλειστές συσκευασίες, αλλά και στόχων που βρίσκονται σε ύψος ή θαμένων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους.Ανίχνευση Θαμμένων Αντικειμένων

Η εκπαίδευση αυτή αφορά την ανίχνευση αντικειμένων που βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Λίγες από τις εφαρμογές στις οποίες η εκπαίδευση αυτή προσφέρει αυξημένη αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία είναι η ανίχνευση ασκομυκήτων (η γνωστή τρούφα), φωλιών άγριων ζώων (για ερευνητικούς σκοπούς), χερσαίων πετρελαιοκηλίδων ή διαρροών, καθώς και μη εκραγέντων πυρομαχικών.Για την υπηρεσία της ανίχνευσης οσμών, υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

 • Ατομικό Μάθημα Κατ’ Οίκον: Ατομικό μάθημα στον χώρο σας με διάρκεια από 1 έως 1.5 ώρα
 • Ομαδικό Μάθημα – Club Ανίχνευσης: Ομαδικό μάθημα-club εκπαίδευσης στην ανίχνευση οσμών. Οι συναντήσεις γίνονται 1 φορά την εβδομάδα και διαρκούν από 2.5 έως 4 ώρες.
 • Online Μάθημα: Online ατομικό μάθημα συμβουλευτικής με διάρκεια από 1 έως 2 ώρες. 
 • Online Customised Mentoring: Εξατομικευμένο πρόγραμμα mentoring στην ανίχνευση οσμών. Περιλαμβάνει εξατομικευμένο πλάνο προόδου, βίντεο για κάθε εκπαιδευτικό βήμα, online αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, καθημερινό feedback  και μέχρι 1 online συνάντηση ανά εβδομάδα.

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για κάποια απο τις υπηρεσίες μας.
* Όλα τα πεδία είναι υποχρεωτικά


  https://arcanist.gr/wp-content/uploads/2020/09/arcanistlogo_black-e1612541902514.png
  Arcanist

  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας “Arcanist”. Δράση για την ευζωΐα των ζώων συντροφιάς

  Πληροφορίες
  Βακτριανής 37, Ζωγράφου
  Τα νέα μας

   elGreek
   GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner